Stichting

Een stichting is een rechtspersoon en de oprichting van een stichting moet plaats vinden via een notaris. Veelal worden stichtingen opgericht ten behoeve van goede doelen of voor het organiseren van evenementen. Ook muzikanten maken regelmatig gebruik van de stichtingsvorm.

Indien u een stichting wenst op te richten nodigen wij u en uw medebestuurders uit voor een gesprek waarin alle aspecten aan bod komen die van belang zijn voor uw statuten.
Aan de hand van het gesprek wordt een conceptakte opgemaakt. Die kunt u rustig thuis bestuderen. Als u akkoord bent wordt er een afspraak gemaakt om te komen tekenen.

In de statuten van de stichting nemen we vaak een aantal van de wettelijke bepalingen over. Dit hoeft niet maar is wel praktisch voor de bestuurders van de stichting want dan weten zij precies waar ze aan gebonden zijn. Naast de stichtingsstatuten is er vaak sprake van een reglement. In het reglement kunt u zelf veel zaken regelen en een reglement kunt u ook zelf wijzigen. Voor een statutenwijziging is wederom een notariële akte verplicht.

Nadat de stichting is opgericht zorgen wij ook voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bestuursleden moeten zich dan wel vooraf gelegitimeerd hebben.

© 2012 Daamen Notarissen - Alle Rechten Voorbehouden
KVK: 17270888 | Disclaimer| Sitemap
Ontwerp en realisatie: Schwung identiteit + creatie
Mediation tilburg - Tarief notaris - Erfenis regelen
Echtscheiding tilburg- Hypotheek notaris